GARANTI

Unntatt fra garanti er skader som skyldes:

 • Ufagmessig utført montering og forsømt vedlikehold og service
 • Ikke fagmessig igangsetting og betjening
 • Uaktsom eller forsettlig ødeleggelse
 • Påvirkning av ytre forhold som for eksempel ild, vann, salt, lut, syre, asfaltering (dampen skader folie) og andre unormale miljøpåvirkninger. Feil eller mangelfull overbelastning utført etter porten er levert.
 • Mekaniske skader på grunn av ufagmessig utført transport og montering
 • Reparasjon utført av ukvalifisert personell

Forutsetninger

 • Garantikrav gjelder kun i Norge og kun for skader på gjenstander som kjøpet gjelder. Som garantibevis må kjøpsbevis fremheves.
 • Vi erstatter deler i garantiperioden. Det dekkes ikke omkostninger i forbindelse med montering, demontering eller transport hvis ikke Edlandsporten AS har montert produktet. Erstattede deler må levers tilbake til Edlandsporten.

Garantiens bestemmelser

Garasjeporter: 
 
 • Edlandsporten har 10 års garanti ved gjennom rustning fra innsiden regnet fra kjøpsdato. 
 • Folierte porter: Folien har 5 års garanti (Gjelder port nr. 24, 27, 28 og 29). 
 • For fjærer, vaiere, løpehjul og hengsler gjelder en garantitid på 5 år. Forutsatt normal belastning på maks. 5 portløp pr. dag. 
 • Ved erstatningslevering utgjør garantitiden 6 måneder, men minst den løpende garantitiden. 

Portåpnere:
 
 •  Edlandsåpneren har 5 års garanti på skinner og drivverk. Forutsatt normal belastning på maks. 5 portløp pr. dag. 
 • Trådløse enheter har 2 års garanti.